Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și/sau să participați la activitățile desfășurate pe acest site, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

PREZENTARE GENERALĂ
Site-ul boldfilmstudio.ro este deținut de către BOLD FILM STUDIO SRL, cu sediul social în B-dul Dacia nr. 99 etaj 3 Biroul nr.5 Sector 2, Bucuresti 020053, înmatriculată la Registrul Comerţului J40/2910/2017, Cod unic de inregistrare: 37168578

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vedere utilizarea termenului de „Societate” pentru a ne referi la BOLD FILM STUDIO, respectiv termenii „boldfilmstudio.ro” sau „site” pentru a ne referi la site-ul boldfilmstudio.ro.

Boldfilmstudio.ro este un site de prezentare a casei de producție „BOLD FILM STUDIO”, creat în scopul comunicării publicului larg informații despre acesta precum și despre producțiile acesteia.

Prezentul document reglementează exclusiv condițiile de utilizare a site-ului, detaliile cu privire la alte activități și concursuri, precum, organizatorul evenimentului, condițiile de participare, procedura de desfășurare, durata evenimentului și alte asemenea sunt prezentate în cuprinsul regulamentelor aferente.

CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI
Site-ul poate fi utilizat doar pentru vizionarea și participarea la activitățile desfășurate în cadrul acestuia. Site-ul nu poate fi utilizat în alte scopuri și nici nu poate reprezenta spațiu pentru a se publica sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea.

Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil in anumite perioade. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului nostru și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului nostru informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul oricărei persoane la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere, în cazul în care constatăm nerespectarea prezenților Termeni și condiții sau ineficiența raporturilor dintre părți prin intermediul site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a desființa site-ul fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă.
Societatea nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau pentru viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării sau navigării pe site sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR
Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, timpul în care ați primit răspuns la solicitări de natură administrativă ne va fi comunicată direct prin email la adresa cristian.anastasiu@boldfilmstudio.ro

Nemulțumirea dumneavoastră va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii.

Aveți obligația de a nu face publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Societății prin aceste acțiuni.
Orice astfel de nemulțumire se poate adresa în termen de maxim o lună de la data producerii sale.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ
Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la prezentările în format video, imagine sau text, logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse pe site, know how, conținut, structură și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Societății. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Societate.

Utilizatorul nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

De asemenea, Societatea deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectelor, textelor, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

Site-ul poate conține link-uri sau alte tipuri de conținut (reclame în nume propriu sau reclame plătite în numele unor terțe persoane) legate de site-uri, produse sau servicii oferite de terțe persoane. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește conținutul acestor link-uri.

LEGEA APLICABILĂ
Relația dintre Utilizator și Societate va fi guvernată și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Societate și Utilizator în legătură cu raporturile decurgând din stabilirea raporturilor pe site, urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din București.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” și „Politica de cookies” de pe site-ul nostru, în partea de jos a site-ului.

DISPOZIȚII FINALE
Acest site este deținut de către BOLD FILM STUDIO, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Societatea are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare în acest sens, postând varianta actualizată pe site, iar dumneavoastră aveți obligația de a citi Termenii și condițiile actualizate. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde și nu vă puteți apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării și/sau utilizării acestuia.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile de pe site fără vreo notificare prealabilă.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse în Regulamentul evenimentului, disponibil pe site.

Va rugam sa citiți acești Termeni si condiții de utilizare cu atenție. Daca nu sunteți de acord cu aceștia, va rugam sa nu folosiți site-ul. Daca veți continua sa utilizați site-ul, vom considera ca ați acceptat acești Termeni si condiții de utilizare. Prin acceptarea termenilor si condițiilor de utilizare, sunteți de acord sa respectați Termenii si condițiile de utilizare in versiunea publicata pe site la momentul vizitei dvs.